Red -Twin

Ask me anythingNastępna stronaArchiwum

"- ” Prag­nienie by­cia kimś in­nym to mar­no­wanie oso­by którą się jest.”
- “Je­dyne cze­go żałuję w życiu, to te­go, że nie jes­tem kimś innym.”"

Kto nigdy nie żył , nigdy nie umiera….
Nic nie utraci ten co nie miał nic…
Ten kto nie kochał nie wie co tęsknota…