Red -Twin

Ask me anythingNastępna stronaArchiwum

Long way

kaseycarroll:

I should have done
more than I ever did—

I should have said
more than I ever said.

(via pantplants)

"I miss how you wanted me."

- six word story, #18  (via intensional)

(Źródło: lovelikewolves, via pantplants)

"- ” Prag­nienie by­cia kimś in­nym to mar­no­wanie oso­by którą się jest.”
- “Je­dyne cze­go żałuję w życiu, to te­go, że nie jes­tem kimś innym.”"

Kto nigdy nie żył , nigdy nie umiera….
Nic nie utraci ten co nie miał nic…
Ten kto nie kochał nie wie co tęsknota…